สถานที่ใกล้เคียง

posted on 24 Dec 2009 16:57 by bonyaischool

 

 <embed allowaccess="never" allowaccess="never" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/" filename="http://mtltpassioninthailand.com/trueaf/trueaf.asx" name="MediaPlayer" showcontrols="1" showstatusbar="1" width="450" height="450" autostart="true" showtracker="1" showaudiocontrols="1" showpositioncontrols="1" playcount="100" /><br>